Problem autorytetu w Kościele w dialogu anglikańsko-rzymskokatolickim
ARCIC-II 512

Translated title: Problem of authority in the Church in the Anglican-Roman Catholic Dialogue. A chapter in a book edited by Piotr Jaskóła.Author/editor(s): Przemysław Kantyka
Date: 2000
Protocol: ARCIC-II 512
Persistent link: https://iarccum.org/doc/?d=1711
This permanent link may be used to link to this document.
Citation:
Kantyka, Przemysław. Problem autorytetu w Kościele w dialogu anglikańsko-rzymskokatolickim, ARCIC-II 512 (2000). https://iarccum.org/doc/?d=1711.

Archival formats and locations:
  • ARCIC-II 512 (Polski) (Not yet scanned)
  • Piotr Jaskóła, ed. Ekumenizm na progu trzeciego tysiąclecia : materiały sympozjum ekumenicznego inaugurującego działalność Instytutu Ekumenizmu i Badań nad Integracją na Wydziale Teologicznym UO (Opole: UO WT, 2000), pp. 73-82 (Polski)